"Eco tours" Kolašin

 

 

Dohiku Barbless hooks

 

 

 

 

 

Step by step

 


Granom sedge - emerger

 

- Step by Step -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ova mušica je najlovnija u junu mesecu (tačnije početkom juna), inače je pravljena

za Drinu i mušičarenje na lipljana. Jedan je od  prvih sedževa koji se roje na Drini i

najzastupljenjiji je u tom periodu! Takodje, ista se dobro pokazala i za pastrmku

tokom maja meseca na reci Rzav. Sa njom se može loviti kao sa suvom muvom, a

može i malo okvašena pljuvačkom u filmu. Upravo tako plasirana mušica  ponekad

predstavlja dobitnu kombinaciju.

 

 

ALAT !

Upaljač, bobina, igla, četkica za dabing, makazice,finisher, pinceta, štipaljka

1.Alat_-_Upalja_bobina_igla_etkica_za_dabing_makazicefinisher_pinceta_tipaljka

 

MATERIJAL

Melirani konac za opšivanje itisona, svetlo zeleni superfine dabing, mix dabing od
puha i antrona, mix dabing oranž, sva srednja CDC pera, pero od jarebice sa ledja.
Udica TMC 100, vel.12

 

1. Namotati osnovni konac od polovine udice pa ka luku...


3.Namotati_osnovni_konac_od_polovine_udice_pa_ka_luku

2. Naneti malo sv.zelenog dabinga od antrona wapsi i zečje dlake i divlje mačke...

4.Naneti_malo_sv.zelenog_dabinga


3. Namotati telo na jednu četvrtinu vrata udice...

5.Namotati_telo_na_jednu_etvrtinu_vrata_udice


4. Namestiti parče konca za opšivanje tepiha preko namotanog tela...


6.Namestiti_pare_konca_za_opivanje_tepiha_preko_namotanog_tela

5. Napraviti omču od parčeta tankog najlona, a zatim zavezati sa omčom melirani

konac kao košuljicu i odseći višak ...

7.Napraviti_omu_od_pareta_tankog_najlona_a_zatim_zavezati_sa_omom_melirani_konac_kao_kouljicu_i_odsei_viak

6. Upaljačem "zavariti" krajeve košuljice...


9.Upaljaem_zavariti_krajeve_kouljice


7. Montirati dva CDC pera ,tako da se vežu vrhovi pera...


10.Montirati_dva_CDC_pera_tako_da_se_veu_vrhovi_pera


8. Naneti na konac mix dabing oranž...

11.Naneti_na_konac_mix_dabing_oran


9. Naneti dabing na sledeće dve četvrtine udice...

 

12.Naneti_dabing_na_sledee_dve_etvrtine_udice

 

10. Raščešljati sa četkicom za dabing u obliku latiničnog slova V...

 

13.Raeljati_sa_etkicom_za_dabing_u_obliku_latininog_slova_V

 

11. Vezati dva CDC pera u omču...

 

14.Vezati_dva_CDC_pera_u_omu

 

12. Montirati pero od jarebice ,vezati za vrh pera...

 

15.Montirati_pero_od_jarebice_vezati_za_vrh_pera

 

13. Napraviti tri namotaja,pri tom drugom rukom svaki namotaj povlačiti ka luku udice...

 

16.Napraviti_tri_namotaja__pri_tom_drugom_rukom_svaki_namotaj_povlaiti_ka_luku_udice


14. Razdvojite konac na dva dela sa iglom !

 

17-18.Razdvojite_konac_na_dva_dela_sa_iglom_a_zatim_namestiti_ve_pripremljen_dabing_od_puha__u_tipaljci

 

15. Zarotirati bobinu kako bi upreli dabing ...

19.Zarotirati_bobinu_kako_bi_upreli_dabing

 
16. Namotati dabing isto kao pero od jarebice, povlačeći unazad svaki namotaj


20.Namotati_dabing_isto_kao_pero_od_jarebice_povlaei_unazad_svaki_namotaj

17. Raščešljati dabing u ovliku latiničnog slova V...

21.Raeljati_dabing_u_ovliku_latininog_slova_V

Pogled na mušicu sa donje strane ...!

22-2

Pogled na mušicu ODOZGO !

22-3

Gotova mušica !

BISTRO !!!

 

22._Muica_je_gotova__

Autor
Sale (Čačak)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restoran "Most"

 

Prodaja rib. opreme

 

Lakes Views

 

Hemingway's