"Eco tours" Kolašin

 

 

Dohiku Barbless hooks

 

 

 

 

 

Realistične i Art mušice - Lični stav

Realistične i Art mušice (Lični stav)


 

U neprekidnom napretku znanja, tehnike i tehnologije, neminovno je došlo i do progresa

u proizvodnji raznih sintetičkih materijala. Dogodile su se sasvim prirodno mnoge inovacije i ideje, pa je sama realističnost postala sama sebi cilj i prestiž vrhunskih vezača.

 

1111111111111111

 

Otvorene nove mogućnosti, izazvane samom prirodom veštačkih materijala u znatnoj

meri su, pored olakšice vezivanja, stvorile mogućnost takve izrade koja za produkt ima identične primerke onima iz prirode, pa je utakmica u ostvarivanju realističnosti dobila vrtoglavi tok i nastojanje da se u toj hijerarhiji izbori za što prestižnije mesto.

22222222222222222222

 

Svet Fly fyshinga i fly thyinga je iznedrio mnoge velikane i slobodno mogu reći

umetnike, virtuoze koji se mogu hvaliti svetskim priznanjima i nagradama...

 

 

 

Pomenućemo samo neke od njih :

 

Graham Owen, Stiv Torton,Ulf Halgstrom, Paul Whillock, Sergej Utkin,

Vladimir Zuev itd, kao i vrhunski vezači sa „naših“ prostora Nadica i Igor Stančev ,

Mile Kerkez .

 

 


Nasuprot pomenutim imenima, ja sam u svet realistick fly thyinga ušao sa vrlo oskudnim mogućnostima, a ipak, kao iskreni poklonik ove veštine, samouko sam ostvario svoj

san o spoznaji vezivanja mušica, jer sam u vrlo rigoroznim uslovima na reci, koja je osakaćena krivoribolovom i raznim drugim problemima specifičnim za mesto u kojem

živim, polazio od stava da će uspeh u ribolovu biti utoliko veći ukoliko je realističnija

mušica.

333333333333333333

 

Desetogodišnje iskustvo u vezivanju mušica, dovelo me je do spoznaje da ključ uspeha

nije samo u realističnosti, već se uspeh mušičarenja temelji na mnoštvu drugih uzročno-posledičnih odnosa, te i najjednostavnije uradjena mušica može učiniti čuda na reci, kao

što i veoma realistična muva u datom momentu može pokazati začudjujuću neuspešnost.

Paradoks ili ne, više puta sam imao iskustvo da se naj realističnije muve, nafilovane mnoštvom neprirodnih komponenti i koje su ukras mnogih eksponata na takmičenjima , nemaju nikakvu prodju na reci.

 

44444444444

 

Sve ovo me je navelo da se što analitičnije uključim u ovu problematiku i odgovorim na pitanje kako izbalansirati realističnost i lovnost mušica.Kao primer dobrog odgovora na

ovu dilemu možemo uzeti polurealistične i realistične mušice Igora i Nadice Stančev

kao i Mileta Kerkeza. Njihove mušice su dobrim delom izradjene od prirodnih materijala

i veoma su se dobro pokazale u prirodnom ambijentu na samoj vodi ....

 

555555555555555555

 

Sledeći njihov primer nastojao sam da i moje mušice budu kompozicija prirodnih i

veštačkih materijala, što je rezultiralo mušicama koje su realistične ali ujedno i lovne.
Shodno svemu navedenom, krstareći od realisričnosti do lovnosti, najbolje je napraviti kompromis izmedju ta dva zahteva. Neminovno je naglasiti zadovoljstvo kada se pohvalimo realističnom mušicom, ali isto tako je i ugodno kada je mušica lovna. Zato preporučujem

svim vezačima da se oprobaju u ovom svetu umetnosti, posebno što izrada mušica ima za

cilj plasman na svetskim izložbama i verovatno je veoma prestižno gledati svoju kreaciju medju mnoštvom vrhunskih kreacija.

 

66666666666

 

I pored različitih stavova, što pozitivnih što negativnih, za ovu kategoruju mušica, realističnostičnost je ipak priznata, jer na svim svetski takmičenjima gde postoji kategorija suve, mokre i strimer mušice, postoji i kategorija realističnih i art mušica.

 

 

 

 

 

 

 

Tekst i foto

Stojan Josimović ( Tole fly)

 

 

Restoran "Most"

 

Prodaja rib. opreme

 

Lakes Views

 

Hemingway's