"Eco tours" Kolašin

 

 

Dohiku Barbless hooks

 

 

 

 

 

Suve Mušice 
SUVE MUŠICE
 

 

  

SUVA MUŠICA generalno predstavlja pojam kojim podrazumevamo sve mušice kojima se lovi na površini vode ili iznad vodenog filma. Mušica se na vodi mora ponašati kao i prirodna (let, pad, položaj, kretanje). Osnovno pravilo mušičarenja, kojeg se svaki instinski mušičar mora pridržavati je da dolaskom na reku osmotriti koja vrsta mušice leti i pada u vodu . Takvu mušicu po silueti a posle i po ostalim zahtevima mušičar koristiti za ribolov. Veličina mušice treba da bude približna veličini prirodne mušice koja se imitira.

 

 

Boja opet podrazumevano približnija prirodnoj ali su moguća i neka odstupanja. Silueta veštačke mušice koju koristimo kao imitaciju mora biti ista kao i mušica koja u vreme ribolova leti nad rekom. Dakle, entomologija je jako bitna i njeno osnovno poznavanje predstavlja bukvar svakog musicara. Kategoriji mušica koje se izradjuju kao suve verzije veštackih mušica pripadaju odrasle jedinke iz porodica:

 

 

Caddisflies (Sedzevi), Stoneflies (Kamenjarke), Water beetles (vodene bube), Cicadas (cikade), kopneni insekti Grasshoppers (skakavci) Ants (mravi), larve i odrasle forme specificnih Diptera (Dvokrilici razni komarci i midzevi) larve, odrasle i uginule Mayflies (majske mušice - jednodnevke), Damselflies (Vilin konjic), Wasp (osa), Bumble bee (pčele).Najbitnija osobina suve mušice je sposobnost da relativno dugo ostane na površini vode.Ta se sposobnost se postiže specifičnom izradom veštačke mušice, naročitim izborom materijala (*CDC i sl.) i jednostavnom upotrebom specijalnih preparata.

 

 

Da ne bi tonula suva mušica je napravljena od materijala koji odrzavaju njenu plovnost, mnoštvo pera stvara veću površinu mušice, što ima za rezultat lako i dugo zadržavanje na površini vode. Ribolov suvom mušicom mnogi smatraju savršenstvom i pravim izazovom i jedini istinski vid u mušičarenju. Medjutim, mišljenja i shvatanja o tome da li je to najlakši ili najteži vid u mušičarenju postoje i ima pristalica na obe strane. Generalnih podela u ovoj kategoriji nema, ali se one ipak mogu podeliti u dve osnovne grupe:

 

 

 
 

- SUVE MUŠICE SA KRILIMA: kod njih su krila i pera u vratu pod pravim uglom u odnosu na trup (telo). Da lakše i duže plivaju valja ih povremeno umakati silikonske preparate (mnogobrojne vestacke/silikonske ali je moguce koristiti i rastvor parafina u ben

 
 

- SUVE MUŠICE BEZ KRILA: I kod njih pera stoje pod pravim uglom u odnosu na telo. Kod nekih mušica pera su smeštena napred, a kod drugih raspoređena po celom telu. I njih treba povremeno namazati već pomenetom sredstvima radi boljeg plivanja.

 
 

Na kraju treba istaci da se ribolov suvim mušicama sastoji i od sposobnosti da se oseti „atmosfera” ali i od toga kako se mušičar snađe i prilagodi odredjenom terenu .

 
 

Za uspeh Vam je osim generalne volje i upornosti, potrebno i veoma bogato i dugo iskustvo.

 
 

* CDC (cul de canard ili u slobonom prevodu "pačija guza") 

 

 

 

 

* Photo : Mijajlović Cakan

 

 

Restoran "Most"

 

Prodaja rib. opreme

 

Lakes Views

 

Hemingway's